Φυσικη και Φυσιολογια των Καταδυσεων

Σημειώσεις για την φυσική και φυσιολογία των καταδύσεων. Η Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων αποτελεί την πρώτη ενότητα του κεφαλαίου Θεωρίας Αποσυμπίεσης. Το υλικό όπως παρουσιάζεται στις παρακάτω σελίδες σχετικά με την φυσική και φυσιολογία των καταδύσεων δεν αποτελεί διδακτική ύλη για κανένα Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης  Αυτοδυτών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί … Continue reading Φυσικη και Φυσιολογια των Καταδυσεων

DownLine No8

DownlineNo8 Tο ηλεκτρονικό ενημερωτικό έντυπο του καταδυτικού κέντρου Aquatec.