Φίλτρο Κομπρεσέρ


Aquatec _ Greece

Τα φίλτρα του αεροσυμπιεστή χρησιμοποιούνται για διεργασίες φιλτραρίσματος και εξαγνισμού διαφόρων ουσιών. Τα συστατικά του φίλτρου περιέχονται σε φυσίγγιο. Σε κάποιους κατασκευαστές το φυσίγγιο αυτό μπορεί να αναγομωθεί.

Φόρμα σε μορφή Xls για τον σωστό υπολογισμό της διάρκειας λειτουργίας του φίλτρου κομπρεσέρ. Οι υπολογισμοί βασίζονται στις τιμές:

Compressor Pumping rate
Pressure Maintaining Valve set point
Fill Pressure
Return pressure
Tank Size
Bottle Filling volume
Ambient Temperature
Moisture Content at Ambient
Filter Tower temp rise

Επίσης προσμετράται η μάζα του molecular Sieve και του ενεργού άνθρακα που υπάρχουν στο δοχείο του φίλτρου όπως και τις διαστάσεις του δοχείου/φυσίγγιο που περιέχει τα παραπάνω υλικά.

  • Πληροφορίες σχετικά με τα υλικά του φίλτρου

Aquatec _ greece filter1

Ενεργός Άνθρακας

O άνθρακας είναι ένα φυσικό προϊόν. Τα υλικά παραγωγή του άνθρακα έχουν σαν βάση τα διάφορα είδη ξυλείας.  Ο άνθρακας για να γίνει ενεργός επέρχεται σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την αύξηση της θερμοκρασίας σε κενό αέρα. Μετά από κονιορτοποίηση μετατρέπεται σε κόκκους με αυξημένη απορροφητική ικανότητα . Ο ενεργός άνθρακας έχει εξαιρετικά πορώδη επιφάνεια γεγονός που του επιτρέπει να δεσμεύει διάφορες ουσίες  σε υγρή και αέρια μορφή. Είναι αποτελεσματικός στην δέσμευση ουσιών όπως φθόριο, σίδηρο, μόλυβδο και παράγωγα πετρελαίου.  Η αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος εξαρτάται από παραμέτρους όπως :

  • Ροή αέρα: Αυξημένη ροη, μειωμένη απορροφητικότητα τοξικών ουσιών. Η αυξημένη ροή αέρα είναι βασικός λόγος που τα κομπρεσέρ πολλών κυβικών χρησιμοποιούν πολλαπλά φίλτρα.
  • Θερμοκρασία: Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, μειώνεται ανάλογα και η απορροφητικότητα.
  • Ποιότητα άνθρακα: Η επεξεργασία που έχει υποστεί καθώς και το μέγεθος των πόρων ορίζουν την αποτελεσματικότητα του φιλτραρίσματος.

Η δυναμική φιλτραρίσματος του άνθρακα εξαρτάται από τους κόκκους. Μετά από κάποια χρονική στιγμή οι κόκκοι “φράζουν” με ουσίες και πλέον δεν είναι δυνατή η απορρόφηση ουσιών. Σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών η αλλαγή ενεργού άνθρακα στα φίλτρα αεροσυμπιεστή κυμαίνεται από 20 – 25 ώρες.

Μolecular Sieve 

Το μοριακό κόσκινο/Μolecular Sieve  είναι υλικό που λειτουργεί σε ένα μοριακό επίπεδο και χρησιμοποιείται ως προσροφητικό της υγρασίας και άλλων ξένων προσμίξεων που πιθανόν να περιέχονται στο αέριο. Κατά την αποθήκευση θα πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος και να αποφεύγετε η έκθεση με τον αέρα.   Το μοριακό κόσκινο που χρησιμοποιούμε στα φίλτρα αεροσυμπιεστών θα πρέπει να μη περιέχει πετρέλαιο ή λάδια. Τα λάδια τα οποία μπορεί να περάσουν στο φίλτρο από κακή λειτουργία του αεροσυμπιεστή θα μειώσουν την προσροφητικότητα* του μοριακού κόσκινου.  Η άμεση επαφή με το νερό μπορεί να ελευθερώσει θερμότητα η οποία να είναι επικίνδυνη ή να καταστρέψει την απόδοση του Μolecular Sieve.

Η διάμετρος του Μolecular Sieve μετράται σε Angstroms (Α), όπου 1Α είναι ίσο με 0.1nm . Οι δυνατότητες προσρόφησης εξαρτιούνται από την διάμετρο των πόρων. Έτσι διαμορφώνονται οι τύποι: 3 Α, 4 Α, 5 Α, 10Χ, 13Χ .  Για τα φίλτρα αεροσυμπιεστών καταδυτικού αερίου χρησιμοποιείται Μolecular Sieve τύπου 4 Α ή και συνδυαστικά 4 Α με 13Χ.

*Η προσρόφηση είναι η ικανότητα των στερεών ουσιών να προσελκύουν στην επιφάνεια τους μόρια από ουσίες και αέρια.

Το αρχείο προέρχεται από το site: www.scubaengineer.com

compressor_filter_lifetime_calculator

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s