Οξυγόνο και Κατάδυση


Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Δημήτρη Μανετάκη αναφορικά με τις επιδράσεις του οξυγόνου σε υπερβαρικό περιβάλλον.

Daily Diver

οξυγόνο

Το οξυγόνο (Ο2) εμφανίστηκε στην ατμόσφαιρα με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης από κυανοβακτήρια, άλγη και φυτά περίπου 2,5 δις χρόνια πριν. Αποτελεί το πιο άφθονο χημικό στοιχείο στο φλοιό της γης, το δεύτερο πιο άφθονο αέριο στην ατμόσφαιρα και το τρίτο πιο άφθονο χημικό στοιχείο στο σύμπαν μετά το υδρογόνο και το ήλιο. Μαζί με τον άνθρακα, το υδρογόνο και το άζωτο αποτελούν το 96% κατά βάρος ποσοστό των ζωντανών οργανισμών. Είναι άχρωμο, άοσμο, άφλεκτο, άγευστο και πολύ δραστικό και σχηματίζει εύκολα ανόργανες ενώσεις (οξείδια). Συντελεί στη καύση-οξείδωση και είναι απαραίτητο στους ζωντανούς οργανισμούς για την παραγωγή ενέργειας μέσω της κυτταρικής αερόβιας αναπνοής. Τοξικό στους αναερόβιους οργανισμούς, και σε υψηλές συγκεντρώσεις. Αναφορές σχετικά με την ανακάλυψη και συστηματική έρευνα του βρίσκουμε από το 1772 από τους Carl Wilhelm Scheele , Joseph Priestley και Antoine Lavoisier.

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά τα 2/3 της μάζας του από οξυγόνο. Περιέχεται…

View original post 1,700 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s