Υποβρύχια Επικοινωνία – Scuba Sings


Η αποτελεσματικότητα της καταδυτικής ομάδας στην διάρκεια της κατάδυσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υποβρύχια επικοινωνία.

Πολλοί θεωρούν ότι η επικοινωνία υποβρύχιος είναι από τα πιο συχνά ‘προβλήματα” που αντιμετωπίζουν, ειδικά αν δεν έχουν σταθερή ομάδα όπου πραγματοποιούν καταδύσεις.

Στο παρακάτω έντυπο  σε μορφή PDF παρουσιάζονται κάποια από τα βασικά σήματα επικοινωνίας. Aquatec.gr_Scuba Signs

Αξίζει να σημειώσουμε ότι για κάθε μορφή κατάδυσης (σπήλαιο – ναυάγιο – ύφαλος – επιστημονικής μορφής) υπάρχουν τα ανάλογα εξειδικευμένα σήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα υποβρύχια σήματα που χρησιμοποιούνται γενικότερα στην κατάδυση να ανέρχονται σε εκατοντάδες.

The efficiency of the diving team during the dive is based on underwater communication.

In the following form (PDF format) presented some of the essential communication hand signals. Aquatec.gr_Scuba Signs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s