Πίνακες αναφοράς Βάρους καταδυτικών φιαλών


Πίνακες αναφοράς Βάρους των πιο συνηθισμένων καταδυτικών φιαλών (δεν περιλαμβάνεται το κλείστρο)
Το βάρος του κλείστρου διαφέρει αναλόγως της εταιρίας κατασκευής αλλά και το είδος του κλείστρου.

Φιάλες αλουμινίου LUXFER
1.0 litre 200 bar 1.65 kg
1.5 litre 200 bar 2.08 kg
3.0 litre 232 bar 3.68kg – 3.8 kg
7.0 litre 232 bar 8.8 kg
S40 cu ft 207 bar 6.9 kg
S80 cu ft 207 bar 14.2 kg

Φιάλες ΄΄Ατσάλινες’’ FABER
7.0 litre 232 bar 7.5 kg, 8.0 kg 7.7kg , 7.84kg
7.0 litre 300 bar 10.0 kg
10.0 litre 232 bar 10.9 kg 11.1kg
10.0 litre 300 bar 14.4 kg
12.0 litre 232 bar 12.9 kg
12.0 litre 300 bar 17.0 kg
15.0 litre 232 bar 16.2kg -16.3kg -16.6 kg
18.0 litre 232 bar 22.4kg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s