Νομοθεσία


Νομοθεσία σχετική με τις καταδύσεις.

Νόμος 3028 Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς .
3028Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Νόμος 3409 Καταδύσεις Αναψυχής και άλλες διατάξεις.
3409_2005

Νόμος 3385 Χαρακτηρισμών ναυαγίων ως Πολιτιστικών αγαθών.
Wreck3385

Αιγιαλός & άλλες διατάξεις:

Aigialos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s