Ειδικoτητες Εκπαιδευτων 2


Αναφέρθηκα στις διάφορες ειδικότητες εκπαιδευτών και το πόσο “δύσκολα” μπορεί κάποιος να τις αποκτήσει.
Ο τρόπος που δίδονται οι ειδικότητες με τόση ευκολία είναι καθαρά μια οικονομική συναλλαγή (αλληλοβοήθεια) μεταξύ εταιρείας και εκπαιδευτή.  Κάθε εταιρεία κατάδυσης όπως και να ονομάζεται, αντικειμενικό σκοπό έχει το κέρδος. Στην ουσία ο εκπαιδευτής είναι πωλητής εκπαιδευτικών πακέτων. Όσα πιο πολλά πακέτα δίδονται στον πωλητή τόσο μεγαλύτερη γκάμα με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων. Ο ποιοτικός έλεγχός, δηλαδή το πώς ο εκπαιδευτής πουλάει (εκπαιδεύει) πραγματικά είναι το τελευταίο που απασχολεί την εταιρεία κατάδυσης. Εν μέρει λογικό αφού αποδίδει προς αυτήν κέρδη.
Από προσωπική εμπειρία, έχοντας παρακολουθήσει αρκετά IDC και crossover εκπαιδευτών, σε πολλά από αυτά δεν αναφερθήκαμε καν στη καταδυτική εκπαίδευση παρά μόνο στον τομέα προώθησης των προϊόντων της εκάστοτε εταιρείας κατάδυσης.
Έτσι, οι εταιρείες όταν υπάρχει κορεσμός βγάζουν καινούργια προϊόντα υπό μορφή ειδικοτήτων. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να προσαρμόστουν στα υπάρχοντα με αποτέλεσμα δημιουργείται το φαινόμενο ….. για να κάνεις το Χ σχολείο πρέπει να έχεις τις Α,Β,Γ ειδικότητες. Με αυτόν τον τρόπο και ο εκπαιδευτής αλλά και η εταιρεία έχουν πάρει το οικονομικό μερίδιο που τους αναλογεί……. λογικό.
Δεν σχολιάζω το αν αυτές οι ειδικότητες είναι καλές, κακές, αξίζουν δεν αξίζουν.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s