Ο-Ring – Στεγνωτικοι δακτυλιοι


Ο-Ring – Στεγνωτικοί δακτύλιοι

Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι – o-rings, κατασκευασμένοι από ελαστομερές  υλικό  εμποδίζουν τη διαρροή αερίου σχηματίζοντας ένα αδιαπέραστο φραγμό μεταξύ των επιφανειών συναρμογής, εξασφαλίζοντας τη στεγανοποίηση και τη σωστή λειτουργία του καταδυτικού εξοπλισμού.

Οι διάφοροι τύποι o-rings παράγονται ώστε να εξυπηρετούν πολλαπλές εφαρμογές στον τομέα της βιομηχανίας. Στα καταδυτικά συστήματα όπως Ρυθμιστές, BCD, wing,  συστήματα μετάγγισης  χρησιμοποιούνται διαφόρων τύπων o-rings. Έμφαση δίνουμε σε συστήματα μετάγγισης αερίων με υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου όπου τοποθετούμε o-rings με προδιαγραφές συμβατότητας αερίου.

Για συστήματα μετάγγισης οξυγόνου αποφεύγουμε την χρήση 0-rings αμφιβόλου ποιότητας και άγνωστων χαρακτηριστικών.

Για συστήματα μετάγγισης οξυγόνου όπου το ποσοστό αγγίζει το 100%, πρέπει να γνωρίζουμε χαρακτηριστικά, όπως το υλικό κατασκευής καθώς και την αντοχή στη θερμοκρασία. Προτιμούμε τη χρήση παρακύκλων FKM/FPM ή EPDM για δυναμικές* εφαρμογές.  Οι χημικές αντοχές και η σκληρότητα (Duro) μας δίνουν επιπλέον πληροφορίες για την καταλληλότητα των o-rings.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
*Οι ενώσεις/σπειρώματα στον καταδυτικό εξοπλισμό θεωρούνται δυναμικές λόγω των αλλαγών πίεσης και θερμοκρασίας που παρουσιάζονται. 

Τα χρώματα των στεγανωτικών δακτυλίων δεν δηλώνουν το υλικό κατασκευής.  Υπάρχουν o-ring όλων των τύπων σε διάφορους χρωματισμούς. Η χρωματική αυτή ποικιλία χρησιμοποιείται για κωδικοποίηση στα βιομηχανικά συστήματα ή για να δηλώνουν κάποια παραπάνω χαρακτηριστικά για o-ring ιδίου τύπου.

FKM – FPM – Viton

Πρόκειται για τρεις όρους που συναντούμε σε o-rings και έχουν σαν βάση τους φθοριωμένους υδρογονάνθρακες*.

  • FKM: είναι η σύντμηση για την κατηγορία των φθοροελαστομερών σύμφωνα με το Αμερικάνικο πρότυπο ASTM.
  • FPM: είναι η διεθνής συντομογραφία σύμφωνα με το πρότυπο DIN/ISO.
  • Viton©: είναι το καταχωρημένο σήμα της εταιρείας DuPont.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
*Υδρογονάνθρακες: Μεγάλη κατηγορία οργανικών ενώσεων που περιέχουν μόνο άνθρακα και υδρογόνο. Τέτοιες ενώσεις συναντάμε στα προϊόντα πετρελαϊκής  προέλευσης, το φυσικό αέριο και τον γαιάνθρακα. 

Τα Fluorocarbon elastomers (FKM/FPM) γνωστά στην καταδυτική κοινότητα σαν Viton© έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά συμβατότητας με το οξυγόνο.  Αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες και στις καιρικές συνθήκες (Ήλιος, υγρασία, θάλασσα).

Οι ελαστικοί δακτύλιοι FKM/FPM έχουν μεγαλύτερη αντίσταση κατά των χημικών ουσιών και του όζοντος. Κατά τη φάση μετάγγισης υψηλών πιέσεων αερίων ο μη σωστός χειρισμός του συστήματος μετάγγισης θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας. Τα FKM/FPM κάτω από ορισμένες συνθήκες αποβάλουν φθόριο το οποίο ενδέχεται να διοχετευτεί στην φιάλη κατάδυσης. Αυτός είναι και ο λόγος όπου πολλοί αυτοδύτες θεωρούν μη ασφαλή την χρήση o-ring από ελαστικά φθορίου. Επίσης το φθόριο είναι και ο λόγος που αποφεύγουμε την επαφή o-ring FKM/FPM με γυμνά χέρια.

EPDM

Τα Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) βασίζονται στο αιθυλένιο – προπυλένιο, ένα ελαστομερές με μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Οι θερμοκρασίες αντοχής του ελαστικού εξαρτούνται από το σύστημα που είναι εγκατεστημένα. Μπορεί να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία 120℃, σε αντίθεση με κάποια FKM/FPM όπου η μέγιστη θερμοκρασία αντοχής τους μπορεί να αγγίξει τους 360℃.

Τα EPDM έχουν πολύ καλή αντίσταση στους διαλύτες, την οξείδωση, στο όζον και στις καιρικές συνθήκες. Κατασκευαστές καταδυτικού εξοπλισμού όπως η APEKS χρησιμοποιούν στους ρυθμιστές αναπνοής ο-ring EPDM.

Nitrile – Buna-N

Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι νιτριλικού βουταδιενίου – NBR, χρησιμοποιούνται (λόγω του χαμηλού κόστους) από τους περισσότερους κατασκευαστές καταδυτικού εξοπλισμού.

Οι παράκυκλοι NBR/Buna-N σε αντίθεση με τα FKM/FPM και EPDM δεν έχουν μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες και στις καιρικές συνθήκες. Τα NBR δεν έχουν σχεδόν καμία συμβατότητα με το οξυγόνο.

Προτείνεται σε συστήματα με υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου στεγανωτικοί δακτύλιοι τύπου NBR να αντικαθιστούνται.

Συνοψίζοντας τα o-rings που χρησιμοποιούνται κυρίως στα καταδυτικά συστήματα είναι τα EPDM, τα FKM/FPM (Viton) και τα Nitrile – NBR. Πολλοί θεωρώντας τη χρήση FKM/FPM επικίνδυνη λόγω φθορίου, χρησιμοποιούν EPDM σαν καλύτερη επιλογή για καταδυτικές εφαρμογές, όπου με τη χρήση κατάλληλων λιπαντικών τα χρησιμοποιούν και σε συστήματα με υψηλό ποσοστό οξυγόνου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s